Biografie/ Biography

Journalistiek
Sharynne is geboren en getogen op Curaçao, waar zij deel uitmaakt van een

IMG_2689 (2)

Sharynne Martijn

grote familie(7 kinderen). Sharynne is de jongste en volgt daar de HAVO aan het Peter Stuyvesant College. Sharynne onderzoekt en staat graag voor de groep om kennis te delen. Op haar 23ste besluit zij om Journaliste te worden. Presentaties geven en het interviewen spreken haar zeer aan. Sharynne vertrekt met een Rijksbeurs in 1985 naar Nederland om te starten met de HBO opleiding Journalistiek in Utrecht. Deze opleiding rondt zij in 1990 succesvol af, om direct aan de slag te gaan met het programma Hollandse Nieuwe bij de Feduco/Educatieve omroep en later als verslaggeefster bij Radio Utrecht. Naast het programma uurtje van wijlen Conny van den Bos, worden haar nieuwsitems uitgezonden. Items over de arbeidsmarkt worden niet geschuwd, Sharynne realiseert bedrijfsbezoeken, spreekt werknemers, directeuren en werkzoekenden uit alle culturen.

 

Sharynne Martijn is getrouwd met Peter Overgaauw, Consultant Proces Solution bij Honeywell.

Sharynne en Peter Overgaauw Martijn

Sharynne en Peter Overgaauw Martijn

Post HBO Coach Arbeidsmarkt
Sharynne is medeschrijfster van het boek “Tussen Droom en Overleven” (1996). Een boek gericht op o.a. de arbeidsmarktsituatie van Antillianen in regio Utrecht, welk wordt aangeboden aan de toenmalige minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur, Hedy D’ancona. Zo groeit langzaam haar tweede passie. Zij verdiept zich in de arbeidsmarkt en kiest qua carrière voor deze richting. Jarenlang werkt ze bij ARBVO als Voorlichter waarbij zij werkgevers, werknemers en werkzoekenden adviseert.  Na aanvullende scholing op de Post HBO Convia en Saxion, coacht zij op een positieve manier werkzoekenden en outplacementkandidaten naar werk, opleiding en zelfstandigheid. De bovenkant en de onderkant van de arbeidsmarkt krijgen van haar de juiste tools om op de arbeidsmarkt te slagen.  Dit ongeacht de werking van de arbeidsmarkt.


Organisatie van Beurzen en hoogwaardige netwerkseminars

Sharynne is medeverantwoordelijk voor regionale banenbeurzen, scholingsbeurzen en hoogwaardige netwerk seminars.  Sharynne is in staat om te overtuigen. Zij gelooft in kansen. De professionele ervaring die zij heeft opgedaan en haar levenservaring, maken van Sharynne  een sterke spreker, motivator en een grote event organisator met goed oog voor details en deadlines.

ENGLISH

Biography

Journalism Sharynne Martijn married to Peter Overgaauw, ICT Consultant Proces Solution at Honeywell is born and raised on Curaçao. A Dutch Island in the Caribbean, part of the kingdom of the Netherlands.  Sharynne has a big family. Her mother has 7 kids. Sharynne is the youngest and after the High School at the Peter Stuyvesant College she decides to become a journalist. Presentating and interviewing speak to her highly.  Sharynne leaves the island with State scolarship in 1985 to start at the journalism school in Utrecht The Netherlands. She successfully finishes this study in 1990 and then proceeds with the program  New Holland at  Feduco / Educational Broadcasting and the VARA.  Sharynne works as a reporter for Radio Utrecht, with news items, in the broadcasting hour of the late Conny van den Bos. Discussions about the labor market are her favorite items. Sharynne realizes visits, interviews employees, directors and jobseekers from all cultures.

Post HBO Coach Labour Sharynne is co-author of the book “Between Dream and Survival”. A book targeted at the labor market situation of Antilleans in the region of Utrecht, which she offeres to the then Minister of Health and Welfare Culture. This way slowly growed her second passion. She studies the labor market and in terms of career chooses this direction. For years she works as Information Officer at ARBVO which advises employers, employees and job seekers. After additional training at the Post HBO Convia and Saxion, she coaches in a positive way jobseekers and outplacement candidates for employment, training and independence for 11 years. The top and bottom of the labor of gets from her the right tools to succeed in this area, for her a grateful period helping others.

Organization of fairs and quality networking seminars Sharynne is partly responsible for regional job fairs, training seminars, trade fairs and quality network. Sharynne convinces and motivate others.  She believes in opportunities. The professional experience she has and her life experience, make her a powerful speaker, motivator and a great event organizer with good eye for details and deadlines. A great hobby of her is theatre, what helps her to stay down to earth.